Doskonała obsługa klienta

Doskonała OBSŁUGA KLIENTA

Jak budować relacje, zadowolenie i lojalność klienta?

Cele szkolenia:

 • Przekazanie metod i narzędzi prowadzenia efektywnych skutecznych kontaktów z klientem, przekładających się na zwiększenie jego zadowolenia, a przez to na budowanie relacji i lojalności
 • Kształtowanie i rozwijanie postaw uczestników warsztatu nastawionych na świadome i efektywne prowadzenie procesu obsługi klienta oraz ciągły rozwój własnych umiejętności
 • Utrwalenie poznanych technik poprzez ich natychmiastowe praktyczne zastosowanie
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się w pracy z klientami

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Przećwiczenie i przyswojenie technik oraz narzędzi związanych z obsługą klienta, budowaniem jego zadowolenia, relacji i lojalności
 • Rozwinięcie umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi w różnorodnych (trudnych) sytuacjach klienckich
 • Poprzez praktyczny charakter warsztatu, możliwość zastosowania poznanych narzędzi natychmiast po jego zakończeniu

Metodologia:

Doskonała obsługa klienta…” to interaktywny warsztat, który:

 • buduje zaangażowanie i motywację uczestników do aktywnego udziału w samym warsztacie, jak również do pro aktywnego stosowania poznanych narzędzi – uczestnicy mówią: „chcę”
 • w praktyczny sposób przekazuje narzędzia związane z prowadzeniem efektywnego i skutecznego procesu sprzedaży – uczestnicy mówią: „potrafię”
 • przekłada poznane narzędzia na codzienną pracę uczestników, co prowadzi do wzrostu ich efektywności i skuteczności sprzedażowej – uczestnicy mówią: „robię”

Całość ćwiczeń osadzonych będzie w specyfice pracy uczestników warsztatu. Zostanie to osiągnięte poprzez kontakt z uczestnikami warsztatu w ramach jego przygotowania.

Osią merytoryczną warsztatu jest sześcioetapowy proces obsługi klienta, prowadzący do budowania jego zadowolenia, relacji i lojalności:

 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem,
 2. Rozpoznawanie (i kreowanie) potrzeb i oczekiwań klienta,
 3. Prezentowanie odpowiednich rozwiązań,
 4. Argumentowanie propozycji,
 5. Prowadzenie klienta do decyzji
 6. Zamykanie kontaktu z klientem.

Metody szkoleniowe stosowane w trakcie warsztatu:

 • Test wiedzy (pre- i post-test)
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Symulacje realnych (trudnych) sytuacji klienckich
 • Praca z kamerą i telefonem
 • Analizy przypadków
 • Przykłady dobrych praktyk

.Program szkolenia

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami warsztatu oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru sytuacji klienckich, w których mogą się znaleźć. 

1. Psychologia zadowolenia klienta w kontekście budowanie relacji

 • Obsługa klienta – dzisiejsza przewaga konkurencyjna na rynku
 • Korzyść i strata – fundamentalne motywatory działania klienta (i nie tylko)
 • Sprawdzone metody profilowania i typologii klienta
 • Trójkąt zadowolenia klienta
 • Punkty kontaktu / momenty prawdy w kontakcie z klientem
 • 10 zasad budowania długofalowego zadowolenia klienta

2. Nawiązywanie kontaktu z klientem: skuteczne metody dostrajania się do klienta

 • „Rapport” – dobra relacja biznesowa z klientem budująca jego zaufanie i chęć współpracy
 • Dostrojona (auto)prezentacja – świetne (pierwsze) wrażenie, budowanie profesjonalnego wizerunku oraz wiarygodności
 • Znaczenie i wykorzystywanie zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z klientem (bezpośrednim, mailowym i telefonicznym)
 • Standardy doskonałej obsługi klienta

3. Efektywne rozpoznawanie (i kreowanie) potrzeb i oczekiwań klienta

 • Nastawienie na klienta w obsłudze klienta
 • Metody i narzędzia aktywnego słuchania
 • Sztuka zadawania odpowiednich i kierunkowych pytań
 • „Słowa klucze” w komunikacji z klientem
 • Efektywne zarządzanie oczekiwaniami klienta

4. Skuteczne prezentowanie propozycji i rozwiązań

 • Efektywne łączenie potrzeb klienta z cechami usług/produktów oraz powiązanymi z nimi korzyściami dla klienta
 • Skuteczne komunikowanie wartości propozycji i rozwiązań przedstawianych klientowi
 • Sprawdzone modele prezentacyjne: reguła trzech elementów, potrzeba-cecha-korzyść, ABC, inne
 • Przekonujące używanie języka korzyści oraz języka strat w komunikacji i współpracy z klientem

5. Trudne sytuacje i odnoszenie się do zastrzeżeń klienta

 • Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem
 • Obrona propozycji poprzez budowanie i argumentowanie jej wartości dla klienta
 • Sprawdzony model efektywnego odnoszenia się do zastrzeżeń klienta
 • Asertywność, zarządzanie emocjami i stresem w kontakcie z klientem

6. Prowadzenie klienta do decyzji/deklaracji

 • Pięć kluczowych kroków skutecznego wywierania wpływu na klienta
 • Skuteczne techniki wywierania wpływu i prowadzenia klienta do decyzji
 • Stosowanie kontr-technik wywierania wpływu jeśli stosuje je klient

7. Zamykanie kontaktu z klientem

 • Metody upewniania się, że osiągnięte zostały: zadowolenie klienta oraz cele relacyjne
 • Efektywne zamykanie kontaktu z klientem
 • Wywieranie zamykającego wrażenia w kontakcie z klientem; wzbudzanie chęci klienta do kolejnego kontaktu

Czas trwania szkolenia: 2 dni


Co zapewniam:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Trzymiesięczne konsultacje, w ramach której uczestnicy mogą się ze mną kontaktować telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.

…lub zadzwoń (606 356 999). Jeżeli nie odbiorę od razu, oddzwonię w pierwszej możliwej chwili.


Sprawdź także inne szkolenia, które prowadzę: