Skuteczna prezentacja

Efektywna i skuteczna prezentacja

Jak się przygotować i jak (się) prezentować, aby zrealizować założone cele?

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności przygotowania i przeprowadzenia efektywnej i skutecznej prezentacji – takiej, która realizuje założone cele
 • Rozwój umiejętności sprawnego zarządzania sobą i odbiorcami prezentacji
 • Rozwój zaangażowania, przekonania i wiary we własne umiejętności prezentacyjne uczestników warsztatu

Korzyści dla uczestników:

 • Identyfikacja mocnych i słabych stron związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji
 • Podniesienie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia skutecznych prezentacji – takich, które w efektywny sposób realizują założone cele
 • Podniesienie umiejętności zarządzania procesem prezentacji (przewidywanie trudnych kwestii, przygotowanie i zarządzanie przebiegiem prezentacji oraz reakcjami grupy odbiorców w jej trakcie)
 • Podniesienie umiejętności kontroli i zarządzania swoim wizerunkiem, stresem i emocjami w trakcie prezentacji

Metodologia szkolenia:

Interaktywny warsztat, który stawia na praktyczne elementy przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.

W trakcie warsztatu, uczestnicy będą przedstawiać prezentacje, o których przygotowanie zostaną poproszeni jeszcze przed warsztatem. Aby wspomóc proces przygotowania tych prezentacji – a także dla maksymalnego wykorzystania czasu warsztatu dla celów praktycznych – uczestnicy otrzymają część materiałów szkoleniowych jeszcze przed warsztatem.

Sama sesja warsztatowa będzie skupiała się na praktyce przygotowania i prezentowania, uzupełniając je o wszelkie kluczowe modelowe narzędzia związane z przygotowaniem i przedstawieniem efektywnej i skutecznej prezentacji.

W trakcie każdej prezentacji, pozostali uczestnicy (odbiorcy) będą otrzymywać instrukcje co do sposobu zachowania, tak, aby rozwijać umiejętności reagowania na pojawiające się (trudne) sytuacje spotykane podczas prezentacji.

Dla wzmocnienia efektu rozwojowego, prezentacje uczestników będą nagrywane na kamerę, a następnie wspólnie analizowane.

Metody rozwojowe stosowane podczas warsztatu:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Symulacje realnych sytuacji spotykanych w trakcie prezentacji
 • Praca z kamerą (nagrywanie i analiza)
 • Analizy przypadków
 • Przykłady dobrych praktyk

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki prezentacji, które prowadzą.

Najważniejsze obszary sztuki prezentacji rozwijane w trakcie szkolenia: 

0. Wprowadzenie do sztuki wystąpień publicznych i prezentacji

 • Typy wystąpień publicznych i prezentacji (prezentacja informacyjna, perswazyjna, decyzyjna, inne)
 • Kontekst prezentacji (wystąpienie dla dużej grupy, spotkanie w małym zespole)
 • Specyfika zarządzania poszczególnymi typami wystąpień i prezentacji
 1. Przygotowanie do prezentacji

 • Proces efektywnego przygotowania prezentacji krok po kroku
 • Sposoby rozpoznania odbiorców prezentacji, ich oczekiwań oraz preferencji
 • Ustalanie i konsekwentna realizacja celów prezentacji
 1. Przygotowanie prezentacji

 • Metody i narzędzia przygotowania efektywnej prezentacji (dobór metody prezentacji, struktura, konstrukcja, aspekty wizualne i poza wizualne, materiały dodatkowe)
 • Dopasowanie prezentacji (jej formy i treści) do grupy odbiorców
 • Wykorzystanie możliwości programu Power Point w przygotowaniu prezentacji
 1. Przygotowanie siebie do prezentacji

 • Zarządzanie elementami autoprezentacji podczas prezentacji
 • Przygotowanie merytoryczne, emocjonalne i fizyczne
 • Zarządzanie tremą, stresem i energią przed i w trakcie prezentacji
 1. Prezentowanie

 • Skuteczna komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna podczas prezentacji
 • Efektywne wykorzystywanie różnorodnych środków przekazu podczas prezentacji
 • Przygotowanie i zarządzanie dynamiką przekazu podczas prezentacji
 1. Zarządzanie grupą odbiorców prezentacji

 • Różnice w zarządzaniu małymi i dużymi grupami odbiorców prezentacji
 • Techniki utrzymywania kontaktu i angażowania odbiorców prezentacji
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji
 1. Wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji prezentacyjnych uczestników warsztatu

Czas trwania warsztatu: 16 godzin (2 dni)


Co zapewniam:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Trzymiesięczne konsultacje, w ramach której uczestnicy mogą się ze mną kontaktować telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.

…lub zadzwoń (606 356 999). Jeżeli nie odbiorę od razu, oddzwonię w pierwszej możliwej chwili.


Sprawdź także inne szkolenia, które prowadzę: