Efektywne techniki negocjacji

Efektywne techniki NEGOCJACJI

Jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje?

Szkolenie otwarte (Warszawa) / Szkolenie zamknięte (cała Polska)

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu strategii, procesu i technik negocjacji
 • Rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych z prowadzeniem efektywnych i skutecznych negocjacji
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do osiągania celów biznesowych poprzez negocjacje
 • Utrwalenie poznanych narzędzi przy pomocy praktycznych ćwiczeń
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się prowadząc negocjacje

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zrozumienie i umiejętność stosowania zasad przygotowania i prowadzenia skutecznych negocjacji
 • Przyswojenie wiedzy i narzędzi potrzebnych do analizy, rozumienia i efektywnego prowadzenia procesu negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności przygotowania negocjacji oraz ich aktywnego i skutecznego prowadzenia
 • Umiejętność wykorzystania technik negocjacji (i kontr-technik) i zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych
 • Umiejętność dostosowania procesu i narzędzi negocjacji do kontekstu biznesowego, w którym się odbywają
 • Umiejętność zarządzania sobą oraz partnerem negocjacji (zarówno na poziomie merytorycznym, komunikacyjnym, jak i emocjonalnym)
 • Możliwość natychmiastowego zastosowania przyswojonych technik i narzędzi negocjacyjnych w pracy
 • Podniesienie własnego potencjału osiągania celów biznesowych poprzez negocjacje

Metodologia szkolenia:

„Efektywne techniki negocjacji – jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje?” to interaktywny warsztat rozwijający kompetencje negocjacyjne.

Kwestie związane z negocjacjami są przedstawione w kontekście codziennych zachowań uczestników, kiedy często nie zdają sobie sprawy, że negocjują.

Następnie, zostaną one przełożone na kontekst zawodowy uczestników – biorąc pod uwagę specyfikę negocjacji, które prowadzą na co dzień.

Metody aktywnego uczenia stosowane w trakcie szkolenia:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe, które od razu i bezpośrednio przekładają przyswajane narzędzia na sytuacje negocjacyjne uczestników szkolenia
 • Symulacje realnych sytuacji negocjacyjnych, w których uczestnicy będą w stanie przećwiczyć stosowanie przyswajanych narzędzi
 • Dyskusje moderowane
 • Praca z kamerą
 • Studia przypadku
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Praca nad całościową sytuacją negocjacyjną (case), gdzie uczestnicy będą w stanie przećwiczyć poznane narzędzia w całościowym kontekście negocjacji

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

1. Postawa, nastawienie i kompetencje skutecznego negocjatora

 • Pięć cech skutecznego negocjatora
 • Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna negocjatora)
 • Sposoby kreowania wewnętrznej energii i motywacji negocjacyjnej

2. Przygotowanie do negocjacji relacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku partnerów

 • Zrozumienie i stosowanie kluczowych kwestii psychologii negocjacji
 • Harwardzki model negocjacyjny (wygrana-wygrana) – nastawienie na wzajemny szacunek, zachowanie uczciwości i obustronne korzyści (biznesowe i relacyjne)
 • Proces negocjacji i kontr-intuicyjne podejście do niego
 • Kluczowe pojęcia i narzędzia negocjacyjne (potrzeby, interesy, lista zakupowa, LIMit negocjacyjny, BATNA, WATNA, miejsce i czas negocjacji, negocjowanie z grupą, inne)
 • Matematyka negocjacyjna: przygotowanie i wykorzystywanie liczb w negocjacjach

3. Sondowanie, zrozumienie i kreowanie potrzeb partnera negocjacji

 • Analiza interesów i stanowisk obu stron negocjacji
 • Pojęcia: potrzeba, wartość, cecha, zaleta, korzyść oraz zarządzanie nimi w procesie negocjacji
 • Rozróżnienie pozycji negocjacyjnej (targowanie) i potrzeby partnera (negocjowanie)
 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach

4. Komunikacja werbalna w negocjacjach

 •  Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach
 • „Słowa klucze” i „czerwone flagi” w negocjacjach
 • Kluczowe słowa i zwroty w negocjacjach – co oznaczają, których używać i których unikać
 • Język korzyści i język strat oraz związane z nimi modele komunikacyjne

5. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

 • Pięć złotych zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej
 • Autoprezentacja, budowanie wizerunku i wiarygodności w negocjacjach
 • Efektywna praca głosem w trakcie negocjacji
 • Skuteczne stosowanie języka ciała jako narzędzia przekonywania w negocjacjach
 • Efektywne „czytanie” języka ciała partnera w negocjacjach

6. Style, techniki i kontr-techniki negocjacji

 • Pięć modelowych stylów i strategii negocjowania
 • Dobór odpowiedniego stylu negocjacji do określonej sytuacji
 • Najczęściej spotykane i najskuteczniejsze techniki oraz kontr-techniki negocjacji
 • Reguły i kontr-reguły wywierania wpływu i manipulacji w negocjacjach
 • Efektywne zarządzanie ustępstwami w trackie negocjacji
 • Specyfika negocjacji cenowych 

7. Zarządzanie impasem i konfliktem w negocjacjach

 • Przyczyny powstawania impasu i konfliktu w negocjacjach
 • Sposoby identyfikacji „niebezpiecznych” sygnałów w negocjacjach
 • Proces powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w negocjacjach (proces eskalacji i deeskalacji)
 • Proces i narzędzia przełamywania impasu i blokady w trakcie negocjacji
 • Zarządzanie emocjami w trakcie negocjacji (własnymi oraz partnera negocjacji)

8. Podstawowe błędy popełniane w trakcie negocjacji

 • Brak jasności tego, co strony chcą osiągnąć
 • Mylna interpretacja tego, co jest najważniejsze (dla obu stron)
 • Zbytnie skupianie się na jednym elemencie negocjacji (np. cenie)
 • 10 grzechów głównych popełnianych w trakcie negocjacji

Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin zajęć)

Co zapewniamy:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia warsztatu
 • Trzymiesięczne konsultacje z trenerem, w ramach której uczestnicy mogą się kontaktować z trenerem telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Termin szkolenia otwartego:

 • 25-26 stycznia 2018

 Cena szkolenia otwartego:

 • 1490 zł netto (+23% VAT; udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu)
 • Druga osoba z tej samej firmy korzysta z 5% upustu, trzecia korzysta z upustu 10%
 • Jeżeli potrzebujesz fakturę, wystarczy, że prześlesz mi dane

Informacje organizacyjne dla szkolenia otwartego:

 • Szkolenie prowadzi: Marcin Rzucidło
 • Ze względu na praktyczne aspekty szkolenia, liczba osób w grupie jest ograniczona do ośmiu.
 • Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce zostanie potwierdzone przed szkoleniem. Miejsce to będzie dogodne pod kątem dojazdu oraz zakwaterowania (dla osób spoza Warszawy).
 • Dla osób spoza Warszawy, proponujemy specjalne zniżki na hotele w pobliżu miejsca szkolenia.
 • Cena szkolenia zawiera także przerwy kawowe i obiad dla uczestników szkolenia.

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj!

Aby zarezerwować swoje miejsce, wyślij do mnie maila. Otrzymasz ode mnie wszystkie niezbędne informacje.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.


Jeśli interesuje Cię szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” w formie zamkniętej, szytej na miarę dla Twojej firmy…

napisz do mnie lub zadzwoń (606 356 999). Dowiesz się, na jakich, specjalnych, warunkach mogłoby się odbyć.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Sprawdź także: