Efektywne techniki negocjacji

Efektywne techniki NEGOCJACJI

Jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje?

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu strategii, procesu i technik negocjacji
 • Rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych z prowadzeniem efektywnych i skutecznych negocjacji
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do osiągania celów biznesowych poprzez negocjacje
 • Utrwalenie poznanych narzędzi przy pomocy praktycznych ćwiczeń
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się prowadząc negocjacje

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zrozumienie i umiejętność stosowania zasad przygotowania i prowadzenia skutecznych negocjacji
 • Przyswojenie wiedzy i narzędzi potrzebnych do analizy, rozumienia i efektywnego prowadzenia procesu negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności przygotowania negocjacji oraz ich aktywnego i skutecznego prowadzenia
 • Umiejętność wykorzystania technik negocjacji (i kontr-technik) i zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych
 • Umiejętność dostosowania procesu i narzędzi negocjacji do kontekstu biznesowego, w którym się odbywają
 • Umiejętność zarządzania sobą oraz partnerem negocjacji (zarówno na poziomie merytorycznym, komunikacyjnym, jak i emocjonalnym)
 • Możliwość natychmiastowego zastosowania przyswojonych technik i narzędzi negocjacyjnych w pracy
 • Podniesienie własnego potencjału osiągania celów biznesowych poprzez negocjacje

Metodologia szkolenia:

„Efektywne techniki negocjacji – jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje?” to interaktywny warsztat rozwijający kompetencje negocjacyjne.

Kwestie związane z negocjacjami są przedstawione w kontekście codziennych zachowań uczestników, kiedy często nie zdają sobie sprawy, że negocjują.

Następnie, zostaną one przełożone na kontekst zawodowy uczestników – biorąc pod uwagę specyfikę negocjacji, które prowadzą na co dzień.

Metody aktywnego uczenia stosowane w trakcie szkolenia:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe, które od razu i bezpośrednio przekładają przyswajane narzędzia na sytuacje negocjacyjne uczestników szkolenia
 • Symulacje realnych sytuacji negocjacyjnych, w których uczestnicy będą w stanie przećwiczyć stosowanie przyswajanych narzędzi
 • Dyskusje moderowane
 • Praca z kamerą
 • Studia przypadku
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Praca nad całościową sytuacją negocjacyjną (case), gdzie uczestnicy będą w stanie przećwiczyć poznane narzędzia w całościowym kontekście negocjacji

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

1. Postawa, nastawienie i kompetencje skutecznego negocjatora

 • Pięć cech skutecznego negocjatora
 • Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna negocjatora)
 • Sposoby kreowania wewnętrznej energii i motywacji negocjacyjnej

2. Przygotowanie do negocjacji relacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku partnerów

 • Zrozumienie i stosowanie kluczowych kwestii psychologii negocjacji
 • Harwardzki model negocjacyjny (wygrana-wygrana) – nastawienie na wzajemny szacunek, zachowanie uczciwości i obustronne korzyści (biznesowe i relacyjne)
 • Proces negocjacji i kontr-intuicyjne podejście do niego
 • Kluczowe pojęcia i narzędzia negocjacyjne (potrzeby, interesy, lista zakupowa, LIMit negocjacyjny, BATNA, WATNA, miejsce i czas negocjacji, negocjowanie z grupą, inne)
 • Matematyka negocjacyjna: przygotowanie i wykorzystywanie liczb w negocjacjach

3. Sondowanie, zrozumienie i kreowanie potrzeb partnera negocjacji

 • Analiza interesów i stanowisk obu stron negocjacji
 • Pojęcia: potrzeba, wartość, cecha, zaleta, korzyść oraz zarządzanie nimi w procesie negocjacji
 • Rozróżnienie pozycji negocjacyjnej (targowanie) i potrzeby partnera (negocjowanie)
 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach

4. Komunikacja werbalna w negocjacjach

 • Stosowanie efektywnych i skutecznych wzorców werbalnych w negocjacjach, z elementami Neuro-Lingwistycznego Programowania
 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach
 • „Słowa klucze” i „czerwone flagi” w negocjacjach
 • Kluczowe słowa i zwroty w negocjacjach – co oznaczają, których używać i których unikać
 • Język korzyści i język strat oraz związane z nimi modele komunikacyjne

5. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

 • Pięć złotych zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej
 • Autoprezentacja, budowanie wizerunku i wiarygodności w negocjacjach
 • Efektywna praca głosem w trakcie negocjacji
 • Skuteczne stosowanie języka ciała jako narzędzia przekonywania w negocjacjach
 • Efektywne „czytanie” języka ciała partnera w negocjacjach

6. Style, techniki i kontr-techniki negocjacji

 • Pięć modelowych stylów i strategii negocjowania
 • Dobór odpowiedniego stylu negocjacji do określonej sytuacji
 • Najczęściej spotykane i najskuteczniejsze techniki oraz kontr-techniki negocjacji
 • Reguły i kontr-reguły wywierania wpływu i manipulacji w negocjacjach
 • Efektywne zarządzanie ustępstwami w trackie negocjacji
 • Specyfika negocjacji cenowych 

7. Zarządzanie impasem i konfliktem w negocjacjach

 • Przyczyny powstawania impasu i konfliktu w negocjacjach
 • Sposoby identyfikacji „niebezpiecznych” sygnałów w negocjacjach
 • Proces powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w negocjacjach (proces eskalacji i deeskalacji)
 • Proces i narzędzia przełamywania impasu i blokady w trakcie negocjacji
 • Zarządzanie emocjami w trakcie negocjacji (własnymi oraz partnera negocjacji)

8. Podstawowe błędy popełniane w trakcie negocjacji

 • Brak jasności tego, co strony chcą osiągnąć
 • Mylna interpretacja tego, co jest najważniejsze (dla obu stron)
 • Zbytnie skupianie się na jednym elemencie negocjacji (np. cenie)
 • 10 grzechów głównych popełnianych w trakcie negocjacji

Czas trwania szkolenia: 2 dni


Co zapewniam:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia warsztatu
 • Trzymiesięczne konsultacje, w ramach której uczestnicy mogą się kontaktować ze mną telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.

…lub zadzwoń (606 356 999). Jeżeli nie odbiorę od razu, oddzwonię w pierwszej możliwej chwili.


Sprawdź także inne szkolenia, które prowadzę: