Skuteczne techniki sprzedaży

Skuteczne techniki SPRZEDAŻY

Jak sprzedawać więcej, efektywniej i skuteczniej?

Szkolenie otwarte (Warszawa) / Szkolenie zamknięte (cała Polska)

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji sprzedażowych zgodnie z modelem: Postawa, Zachowania, Umiejętności
 • Podniesienie efektywności (proces) oraz skuteczności (rezultaty) sprzedaży uczestników szkolenia
 • Zbudowanie proaktywnej postawy, zaangażowania i motywacji uczestników szkolenia związanych z prowadzeniem sprzedaży oraz dalszym rozwojem jako sprzedawcy
 • Przekazanie i przyswojenie przez uczestników wiedzy, narzędzi i rozwiązań prowadzących do zwiększenia poziomu sprzedaży
 • Wypracowanie konkretnych, dopasowanych do specyfiki pracy uczestników rozwiązań sprzedażowych, gotowych do natychmiastowego zastosowania
 • Przećwiczenie poznawanych narzędzi, tak, aby uczestnicy mogli je sprawnie i swobodnie używać w swojej pracy
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się w swojej pracy sprzedażowej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Umiejętność prowadzenia sprzedaży, nie tylko maksymalizującej pojedyncze transakcje, lecz także zapewniającej długoterminową i obopólnie korzystną współpracę z klientem
 • Zrozumienie często złożonych mechanizmów podejmowania decyzji przez klientów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w działaniach sprzedażowych
 • Umiejętność sprawnego radzenia sobie w różnorodnych (trudnych) sytuacjach sprzedażowych poprzez przyswojenie i przećwiczenie wachlarza sprawdzonych i skutecznych narzędzi i rozwiązań
 • Poznanie własnego profilu kompetencji sprzedażowych oraz umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania działań rozwojowych
 • Znaczący wzrost potencjału realizacji celów sprzedażowych, poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności zarządzania sobą oraz prowadzenia procesu komunikacji i współpracy z klientami

Metodologia szkolenia:

„Skuteczne techniki sprzedaży – jak sprzedawać więcej, efektywniej i skuteczniej” to interaktywny warsztat, który:

 • buduje zaangażowanie i motywację uczestników do aktywnego udziału w samym warsztacie, jak również do pro aktywnego stosowania poznanych narzędzi – uczestnicy mówią: „chcę”
 • w praktyczny sposób przekazuje narzędzia związane z prowadzeniem efektywnego i skutecznego procesu sprzedaży – uczestnicy mówią: „potrafię”
 • przekłada poznane narzędzia na codzienną pracę uczestników, co prowadzi do wzrostu ich efektywności i skuteczności sprzedażowej – uczestnicy mówią: „robię”

Metody aktywnego uczenia stosowane w trakcie szkolenia:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Symulacje realnych sytuacji sprzedażowych
 • Praca z telefonem i kamerą
 • Dyskusje moderowane
 • Studia przypadku
 • Przykłady dobrych praktyk

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

 1. Postawa, zachowania i umiejętności skutecznego sprzedawcy

 • Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna sprzedawcy)
 • Nastawienie, przekonanie i zdrowa pewność siebie – zarządzanie własnym „stanem” sprzedawcy
 • Metody budowania i utrzymywania ciągłej pro aktywnej postawy i (auto)motywacji
 • Rola samodyscypliny w osiąganiu sukcesów sprzedażowych
 1. Kluczowe elementy efektywności działań sprzedażowych

 • Efektywna organizacja pracy z klientami – zarządzanie sobą, czasem i priorytetami
 • Metody efektywnego mierzenia skuteczności prowadzonych działań sprzedażowych (wskaźniki KPI, scorecard, konwersja, planowanie, monitoring)
 • Zrozumienie sposobu działania klienta oraz procesów decyzyjnych po jego stronie
 • Zrozumienie w jaki sposób firma i klienci zarabiają pieniądze
 1. Proces i techniki sprzedaży: nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z klientem

 • Zarządzanie relacją z klientem jako efektywnym narzędziem sprzedażowym
 • „Rapport” – dobra relacja biznesowa z klientem budująca jego zaufanie i chęć współpracy
 • Dostrojona autoprezentacja – świetne (pierwsze) wrażenie, budowanie wiarygodności oraz odróżnienie się od konkurencji
 • Znaczenie i wykorzystywanie zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z klientem (bezpośrednim, mailowym i telefonicznym)
 1. Proces i techniki sprzedaży: efektywne rozpoznawanie (i kreowanie) potrzeb i oczekiwań klienta

 • Zrozumienie co, dlaczego i jak klienci kupują
 • Zrozumienie sposobu działania klienta oraz procesów decyzyjnych po stronie klienta
 • Nastawienie na klienta w komunikacji sprzedażowej
 • Sztuka i nauka zadawania odpowiednich pytań sprzedażowych
 • Kreowanie i intensyfikacja potrzeb klienta
 1. Proces i techniki sprzedaży: skuteczne prezentowanie oferty

 • Jak sprawnie przygotować i przedstawić ofertę klientowi?
 • Budowanie wartości dla klienta: efektywne łączenie potrzeb klienta z cechami produktu/usługi oraz wynikającymi z nimi korzyściami
 • Sprawdzone modele prezentacyjne: reguła trzech elementów, model ABC, potrzeba-cecha-korzyść i inne
 • Przekonujące używanie języka korzyści oraz języka strat
 • Rozwiązania cross- i up-sellingowe
 • Kluczowe elementy sztuki prezentacji sprzedażowej
 1. Proces i techniki sprzedaży: zarządzanie obiekcjami i zastrzeżeniami klienta

 • Sposoby eliminowania zastrzeżeń klienta zanim się pojawią
 • Obrona ceny poprzez budowanie i argumentowanie wartości oferty
 • Odnoszenie się do porównań z konkurencją
 • Sprawdzony model pro-sprzedażowego odnoszenia się do zastrzeżeń klienta
 • Asertywność i zarządzanie stresem w kontakcie z klientem
 1. Proces i techniki sprzedaży: wywieranie wpływu na klienta

 • Nastawienie na uzyskanie decyzji/deklaracji klienta
 • Pięć kluczowych kroków skutecznego wywierania wpływu na klienta
 • Skuteczne techniki perswazji w sprzedaży
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacją i naciskami ze strony klienta 
 1. Proces i techniki sprzedaży: skuteczne zamykanie sprzedaży / prowadzenie klienta do decyzji

 • Przełamywanie strachu przed odmową klienta
 • Sprawdzone metody „próbnego zamykania” sprzedaży
 • Sposoby identyfikacji sygnałów chęci zakupu
 • 24 techniki zamykania sprzedaży według Briana Tracy – kiedy ich używać i kiedy ich unikać

Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 godzin zajęć)

Co zapewniamy:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Trzymiesięczne konsultacje z trenerem, w ramach której uczestnicy mogą się kontaktować z trenerem telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Termin szkolenia otwartego:

 • 8-9 stycznia 2018

Cena szkolenia otwartego:

 • 1490 zł netto (+23% VAT; udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu)
 • Druga osoba z tej samej firmy korzysta z 5% upustu, trzecia korzysta z upustu 10%
 • Jeżeli potrzebujesz fakturę, wystarczy, że prześlesz mi dane

Informacje organizacyjne dla szkolenia otwartego:

 • Szkolenie prowadzi: Marcin Rzucidło
 • Ze względu na praktyczne aspekty szkolenia, liczba osób w grupie jest ograniczona do ośmiu.
 • Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce zostanie potwierdzone przed szkoleniem. Miejsce to będzie dogodne pod kątem dojazdu oraz zakwaterowania (dla osób spoza Warszawy).
 • Dla osób spoza Warszawy, proponujemy specjalne zniżki na hotele w pobliżu miejsca szkolenia.
 • Cena szkolenia zawiera także przerwy kawowe i obiad dla uczestników szkolenia.

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj!

Aby zarezerwować swoje miejsce, wyślij do mnie maila. Otrzymasz ode mnie wszystkie niezbędne informacje.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.


Jeśli interesuje Cię szkolenie „Skuteczne techniki sprzedaży” w formie zamkniętej, szytej na miarę dla Twojej firmy…

napisz do mnie lub zadzwoń (606 356 999). Dowiesz się, na jakich, specjalnych, warunkach mogłoby się odbyć.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Sprawdź także: