Skuteczne techniki sprzedaży

Skuteczne techniki SPRZEDAŻY

Jak sprzedawać więcej, efektywniej i skuteczniej?

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji sprzedażowych zgodnie z modelem: Postawa, Zachowania, Umiejętności
 • Podniesienie efektywności (proces) oraz skuteczności (rezultaty) sprzedaży uczestników szkolenia
 • Zbudowanie proaktywnej postawy, zaangażowania i motywacji uczestników szkolenia związanych z prowadzeniem sprzedaży oraz dalszym rozwojem jako sprzedawcy
 • Przekazanie i przyswojenie przez uczestników wiedzy, narzędzi i rozwiązań prowadzących do zwiększenia poziomu sprzedaży
 • Wypracowanie konkretnych, dopasowanych do specyfiki pracy uczestników rozwiązań sprzedażowych, gotowych do natychmiastowego zastosowania
 • Przećwiczenie poznawanych narzędzi, tak, aby uczestnicy mogli je sprawnie i swobodnie używać w swojej pracy
 • Odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania, kwestie i problemy, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się w swojej pracy sprzedażowej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Umiejętność prowadzenia sprzedaży, nie tylko maksymalizującej pojedyncze transakcje, lecz także zapewniającej długoterminową i obopólnie korzystną współpracę z klientem
 • Zrozumienie często złożonych mechanizmów podejmowania decyzji przez klientów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w działaniach sprzedażowych
 • Umiejętność sprawnego radzenia sobie w różnorodnych (trudnych) sytuacjach sprzedażowych poprzez przyswojenie i przećwiczenie wachlarza sprawdzonych i skutecznych narzędzi i rozwiązań
 • Poznanie własnego profilu kompetencji sprzedażowych oraz umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania działań rozwojowych
 • Znaczący wzrost potencjału realizacji celów sprzedażowych, poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności zarządzania sobą oraz prowadzenia procesu komunikacji i współpracy z klientami

Metodologia szkolenia:

„Skuteczne techniki sprzedaży – jak sprzedawać więcej, efektywniej i skuteczniej” to interaktywny warsztat, który:

 • buduje zaangażowanie i motywację uczestników do aktywnego udziału w samym warsztacie, jak również do pro aktywnego stosowania poznanych narzędzi – uczestnicy mówią: „chcę”
 • w praktyczny sposób przekazuje narzędzia związane z prowadzeniem efektywnego i skutecznego procesu sprzedaży – uczestnicy mówią: „potrafię”
 • przekłada poznane narzędzia na codzienną pracę uczestników, co prowadzi do wzrostu ich efektywności i skuteczności sprzedażowej – uczestnicy mówią: „robię”

Metody aktywnego uczenia stosowane w trakcie szkolenia:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gry interaktywne
 • Symulacje realnych sytuacji sprzedażowych
 • Praca z telefonem i kamerą
 • Dyskusje moderowane
 • Studia przypadku
 • Przykłady dobrych praktyk

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie charakteru branży, klientów, produktów i usług uczestników szkolenia.

 1. Postawa, zachowania i umiejętności skutecznego sprzedawcy

 • Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna sprzedawcy)
 • Nastawienie, przekonanie i zdrowa pewność siebie – zarządzanie własnym „stanem” sprzedawcy
 • Metody budowania i utrzymywania ciągłej pro aktywnej postawy i (auto)motywacji
 • Rola samodyscypliny w osiąganiu sukcesów sprzedażowych
 1. Kluczowe elementy efektywności działań sprzedażowych

 • Efektywna organizacja pracy z klientami – zarządzanie sobą, czasem i priorytetami
 • Metody efektywnego mierzenia skuteczności prowadzonych działań sprzedażowych (wskaźniki KPI, scorecard, konwersja, planowanie, monitoring)
 • Zrozumienie sposobu działania klienta oraz procesów decyzyjnych po jego stronie
 • Zrozumienie w jaki sposób firma i klienci zarabiają pieniądze
 1. Proces i techniki sprzedaży: nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z klientem

 • Zarządzanie relacją z klientem jako efektywnym narzędziem sprzedażowym
 • „Rapport” – dobra relacja biznesowa z klientem budująca jego zaufanie i chęć współpracy
 • Dostrojona autoprezentacja – świetne (pierwsze) wrażenie, budowanie wiarygodności oraz odróżnienie się od konkurencji
 • Znaczenie i wykorzystywanie zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z klientem (bezpośrednim, mailowym i telefonicznym)
 1. Proces i techniki sprzedaży: efektywne rozpoznawanie (i kreowanie) potrzeb i oczekiwań klienta

 • Zrozumienie co, dlaczego i jak klienci kupują
 • Zrozumienie sposobu działania klienta oraz procesów decyzyjnych po stronie klienta
 • Nastawienie na klienta w komunikacji sprzedażowej
 • Sztuka i nauka zadawania odpowiednich pytań sprzedażowych
 • Kreowanie i intensyfikacja potrzeb klienta
 1. Proces i techniki sprzedaży: skuteczne prezentowanie oferty

 • Jak sprawnie przygotować i przedstawić ofertę klientowi?
 • Budowanie wartości dla klienta: efektywne łączenie potrzeb klienta z cechami produktu/usługi oraz wynikającymi z nimi korzyściami
 • Sprawdzone modele prezentacyjne: reguła trzech elementów, model ABC, potrzeba-cecha-korzyść i inne
 • Przekonujące używanie języka korzyści oraz języka strat
 • Rozwiązania cross- i up-sellingowe
 • Kluczowe elementy sztuki prezentacji sprzedażowej
 1. Proces i techniki sprzedaży: zarządzanie obiekcjami i zastrzeżeniami klienta

 • Sposoby eliminowania zastrzeżeń klienta zanim się pojawią
 • Obrona ceny poprzez budowanie i argumentowanie wartości oferty
 • Odnoszenie się do porównań z konkurencją
 • Sprawdzony model pro-sprzedażowego odnoszenia się do zastrzeżeń klienta
 • Asertywność i zarządzanie stresem w kontakcie z klientem
 1. Proces i techniki sprzedaży: wywieranie wpływu na klienta

 • Nastawienie na uzyskanie decyzji/deklaracji klienta
 • Pięć kluczowych kroków skutecznego wywierania wpływu na klienta
 • Skuteczne techniki perswazji w sprzedaży
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacją i naciskami ze strony klienta 
 1. Proces i techniki sprzedaży: skuteczne zamykanie sprzedaży / prowadzenie klienta do decyzji

 • Przełamywanie strachu przed odmową klienta
 • Sprawdzone metody „próbnego zamykania” sprzedaży
 • Sposoby identyfikacji sygnałów chęci zakupu
 • 24 techniki zamykania sprzedaży według Briana Tracy – kiedy ich używać i kiedy ich unikać

Czas trwania szkolenia: 2 dni


Szkolenie z Marcinem przerosło moje oczekiwania. Nie pamiętam kiedy byłam tak zaangażowana w zajęcia od początku do samego końca. Zaraźliwie pozytywne podejście do sprzedaży plus znakomity przekaz. Całość to wspaniałe doświadczenie i solidna porcja wiedzy. Polecam kolegom i koleżankom pracującym w sprzedaży i nie tylko! – Maria

Marcin jest osobą bardzo otwartą, umiejącą odnaleźć najważniejsze cechy osobowości, potrafi wskazać mocne i słabe strony oraz udziela trafnych rozwiązań. Jego cenne rady, przyczyniają się do szybszego rozwoju osób z którymi współpracuje. – Paweł

Marcin jest nie tylko świetnym specjalistą, doskonale znającym się na procesach sprzedażowych – potrafi także zarażać swoją pasją podczas prowadzonych szkoleń. Kilkudniowe szkolenie, w którym miałem okazję uczestniczyć było kompletne pod każdym względem – omówienie technik sprzedażowych dopasowanych do branży, zastosowanie ich w praktyce, przyjrzenie się popełnianym błędom i ich korekta. Wszystko to poparte solidną podstawą merytoryczną – literaturą, badaniami naukowymi i doświadczeniami z rynku, przekazane w przystępny sposób w miłej i sympatycznej atmosferze. Jeśli poszukujecie nowego spojrzenia na waszą pracę z klientami lub chcecie obudzić drzemiący w waszym zespole potencjał, Marcin z pewnością wam w tym pomoże. Zdecydowanie polecam! – Olaf


Co zapewniam:

 • Przede wszystkim, wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Szczegółową analizę kompetencji, potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników pod kątem maksymalizacji efektywności realizacji celów szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych (skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Trzymiesięczne konsultacje, w ramach której uczestnicy mogą się ze mną kontaktować telefonicznie lub mailowo w celu omówienia i analizy tematów objętych warsztatem.

Szkolenia prowadzę na terenie całej Polski. Także w języku angielskim.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. Odpowiem w ciągu 24 godzin.

…lub zadzwoń (606 356 999). Jeżeli nie odbiorę od razu, oddzwonię w pierwszej możliwej chwili.


Sprawdź także inne szkolenia, które prowadzę: